Hoofdstuk 2: Non-verbale communicatie

In het vorige hoofdstuk hebben we woorden en tonaliteit (de manier waarop je spreek) besproken. Nu richten we ons meer op non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie, vooral lichaamstaal en gezichtsuitdrukking, is cruciaal. 
Zonder communicatie zouden we namelijk geen relaties kunnen opbouwen en zou niemand elkaar begrijpen. Ieder mens communiceert de hele dag door. Ook als je niets zegt ben je bewust of onbewust voortdurend aan het communiceren, bijvoorbeeld door middel van je lichaamshouding of je gezichtsuitdrukking. Dit wordt non-verbale communicatie genoemd: het uitwisselen van boodschappen via niet gesproken signalen. 
Waarom is non-verbale communicatie nou zo belangrijk? Omdat je lichaam altijd de waarheid spreekt! Uit onderzoek blijkt dat een heel groot deel van onze communicatie onbewust wordt uitgevoerd en dat woorden daarbij een ondergeschikte rol spelen. Naar schatting niet meer dan 35%. Dat betekent dat er maar liefst 65% overblijft voor het non-verbale gedeelte. Hoe jij je aankleedt, wat je uitstraalt, wat je lichaamshouding is en welke gebaren je maakt weegt dus vele malen zwaarder. Beschik je als als gastheer niet over de juiste non-verbale communicatie skills, dan is de kans groot dat er een misverstand ontstaat.

Klik op ‘next lesson’ om door te gaan met dit hoofdstuk!